سقوط دوج کوین پس از توییت ایلان ماسک: اگر دارندگان بزرگ دوج کوین بخواهند دارایی خود را بفروشند، حامی کامل آن خواهم بود!

  قیمت دوج کوین بعد از توییت اخیر ایلان ماسک دررابطه با حساب‌های ثروتمند دوج کوین با کاهشی ۲۳ درصدی همراه شد. به گزارش کوین تل...

ادامه مطلب