نمایش دادن همه 15 نتیجه

خرید ماینر F1 قیمت مناسب

دستگاه s9j 14.5th

تومان21,800,000

دستگاه ماینر S9K

دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T 37Th

تومان39,800,000

دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 58Th

تومان133,000,000

دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH

تومان29,000,000

دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14.5Th

تومان25,000,000

دستگاه ماینر چیتا ماینر F3 30Th/s

تومان55,000,000

دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20 68TH0

تومان118,900,000

دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21 60Th

تومان103,000,000

دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 58Th

تومان169,500,000

دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3v2

تومان9,300,000

ماینر Innosilicon T2T 30TH

تومان33,900,000

ماینر اینوسیلیکون مدل Innosilicon T2Tz 30Th/s

تومان45,500,000

ماینر مدل Whatsminer M32 64TH

تومان148,000,000